Albuminy

Albuminy to rodzaj białek prostych rozpuszczalnych w wodzie występujących w organizmach wielu organizmów, w tym ludzi, zwierząt i roślin. Są to białka o wysokiej rozpuszczalności w wodzie, co oznacza, że łatwo rozpuszczają się w płynach ustrojowych, takich jak krew czy limfa. Albuminy pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie:

  • Transport substancji: albuminy pełnią kluczową rolę w transporcie różnych substancji, takich jak hormony, witaminy, minerały i leki, przez krążenie krwi do różnych tkanek i narządów.
  • Regulacja ciśnienia osmotycznego: albuminy pomagają utrzymać odpowiednie ciśnienie osmotyczne w naczyniach krwionośnych, co jest istotne dla utrzymania równowagi płynów ustrojowych między krwią a tkankami.
  • Zatrzymywanie wody: dzięki zdolności do wiązania wody, albuminy pomagają kontrolować równowagę wodną organizmu i zapobiegać obrzękom.
  • Transport kwasów tłuszczowych: albuminy mogą również transportować kwasy tłuszczowe przez krążenie krwi.
  • Buforowanie pH: białka te mogą pełnić rolę bufory, pomagając w utrzymaniu odpowiedniego pH krwi poprzez buforowanie kwasów i zasad.

W organizmach człowieka albuminy są produkowane głównie w wątrobie. Ich poziom w surowicy krwi jest często używany jako wskaźnik funkcji wątroby oraz oceny stanu odżywienia. Brak lub niedobór albumin może być związany z różnymi schorzeniami, takimi jak choroby wątroby, niedożywienie lub choroby nerek.